Bestuur

Caesar Bast 
Caesar@jsamsterdam.nl

Caesar is als échte Amsterdammer in 1994 geboren in Amsterdam-West. Momenteel studeert hij Politicologie en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. In het verleden heeft hij gewerkt met ouder en kinderen die moeten leven weinig geld. Onder meer zijn werk daar en zijn eigen sociaaleconomische achtergrond hebben hem gesterkt in de overtuiging dat het nastreven naar de sociaaldemocratische kernwaarden essentieel is voor onze samenleving. Na een actieve maatschappelijke betrokkenheid via studentenprojecten als VoorUit en Academie van de Stad, is Caesar in 2014 toegetreden tot het bestuur van de JS Amsterdam en heeft hij nadrukkelijk zijn vizier gericht op de Amsteramse politiek. Als contactpersoon en vertegenwoordiger van de JS Amsterdam heeft hij nog altijd nadrukkelijk zijn vizier gericht op de Amsterdamse politiek én vertegenwoordiger bij de PvdA Amsterdam.

 

Huub Ramler
Huub@jsamsterdam.nl

Huub studeert Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In betere tijden voor de Partij van de Arbeid (lees: verkiezingsuitslag 2012) werd hij lid van de partij en van de JS. Maar juist in zwaardere tijden besloot hij een handje te gaan helpen bij het herstel. Na een jaar stagelopen bij ons wetenschappelijk bureau, de Wiardi Beckman Stichting, is hij zich ook in de hoofdstad gaan inzetten als secretaris in het bestuur van de Jonge Socialisten Amsterdam.

 

Thomas Oostlander 
Penningmeester@jsamsterdam.nl

De hoofdtaak van penningmeester Thomas Oostlander is om op de financiën te letten in de afdeling. De penningmeester maakt een half jaarlijkse begroting voor de afdeling voor zowel de ALV als het landelijk bestuur. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies en vergoedingen voor activiteiten en leden, als wel het helpen bij het organiseren van activiteiten. Ook worden de actualiteiten gevolgd.

Thomas de Groot
Thomas@jsamsterdam.nl

Thomas is student Bestuurskunde aan de HvA. De 0229 regio Hoorn is onderhand een bekend fenomeen in Amsterdam geworden en Thomas zet de traditie voort. Het idee dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar dromen na te jagen staat hem dicht bij het hart en dit wil hij ook verwezenlijken door middel van scholing. Dit jaar zal deze ‘ex-Horinees’ zich dan ook richten op het actief contact onderhouden met andere (politieke jongeren) organisaties extern, als wel het intensief contact houden met andere JS afdelingen in het land. Activiteiten organiseren met deze partijen en samenwerking bevorderen tussen de afdelingen is van groot belang verbondenheid te behouden.

 

Katja van der Wal 
Katja@jsamsterdam.nl

Katja van der Wal werkt als bestuurslid Sociale activiteiten nauw samen met het bestuurslid leden en externe contacten. De voornaamste taak is om sociale activiteiten te organiseren voor de vereniging, het bestuur en andere JS afdelingen, om zo de eenheid te vergroten van de vereniging. Dit neemt de vorm aan van barbecues, borrels, feestjes en netwerk bijeenkomsten of andere ideeën in deze richting. Ook helpt zij mee met het organiseren van de politieke cafés en acties en houdt ook de media in de gaten.

Freek Wallagh
Freek@jsamsterdam.nl

Freek Wallagh is als Bestuurslid Leden & Campagne  eerste aanspreekpunt voor leden. Wanneer leden in de afdeling vragen hebben of hulp nodig hebben, dan biedt hij ze dat. Ook het verwelkomen van nieuwe leden behoort tot deze positie. Dit neemt de vorm aan van een welkomst e-mail, maar ook het organiseren van bijvoorbeeld een nieuwe ledendag. Daarnaast is men intensief bezig met de aankomende landelijke verkiezingen en andere (JS-)campagnes. Hierbij zal je aanwezig zijn bij overleggen met de PvdA voor campagne activiteiten, als wel het helpen organiseren van deze activiteiten.

 

Tijn Croon
Tijn@jsamsterdam.nl

Tijn Croon is als Bestuurslid algemeen verantwoordelijk voor het ondersteunen van de andere bestuursleden en helpt waar nodig. Dit geeft de vrijheid om op alle terreinen ervaring op te doen en te ontdekken wat je het meest ligt. Ook is het van belang dat je de actualiteiten in de gaten houdt en het helpen van organiseren van politieke cafés en acties.

Manjushri de Randamie 
Manjushri@jsamsterdam.nl

Manjushri de Randamie is als Bestuurslid algemeen verantwoordelijk voor het ondersteunen van de andere bestuursleden en helpt waar nodig. Dit geeft de vrijheid om op alle terreinen ervaring op te doen en te ontdekken wat je het meest ligt. Ook is het van belang dat je de actualiteiten in de gaten houdt en het helpen van organiseren van politieke cafés en acties.

Araik Gingnagel
Araik@jsamsterdam.nl

Araik Gingnagel organiseert, als bestuurslid scholing & politieke activiteiten, activiteiten die erop gericht zijn om mensen hun politieke kennis en/of vaardigheden te vergroten. Hier is veel ruimte voor eigen invulling en vrijheid, maar dat geeft ook automatisch de verantwoordelijkheid voor het inbrengen van ideeën en visie over scholingsprojecten, vaardigheidstrainingen en politieke cafés.

Jonge Socialisten in de PvdA