BLOG: Wie kent jou beter dan jezelf?

Privacy op het internet

privacy-whois

De snelle ontwikkeling van Informatie en Communicatie Technologie maakt ons leven een stuk gemakkelijker en luxueuzerWerken, e-mailen, skypen, shoppen, reizen boeken en plannen gaat vanuit huis met een klik op de muis. De kosten voor het verkrijgen van informatie, muziek of leesvoer en het leggen van contacten zijn verwaarloosbaar vergeleken met vroeger. Toch is er ook een keerzijde aan het vrijwel kosteloze” gebruik van internetdiensten en het surfgedrag op internet. Om gebruik te maken van die diensten moet je immers vaak je persoonsgegevens aan de leveranciers verstrekken.

Voor facturering ligt dit misschien voor de hand en ook voor services waarbij de leverancier je wil helpen om sneller bij je persoonlijke belangstelling te komen bij het zoeken (surfen) op het internet lijkt het redelijk dat de leverancier je zoekgedrag wil weten. Om je van relevante informatie over je omgeving te voorzien is de bepaling van je fysieke locatie essentieel. Dus geven we de leverancier toestemming om ons langs GPS te tracken. Al met al scheppen we een situatie waarin de ICT leverancier steeds meer over ons privéleven te weten komt en wellicht meer dan we zelf kunnen onthouden. 

Maar wat beweegt die leveranciers om al onze privé gegevens te vergaren? Is het hun drang om ons als gebruiker steeds beter van dienst te zijn of willen ze vooral verkopers van gegevens voorzien, die hun behulpzaam zijn om ons tot koop en consumptie te verleiden. En nog belangrijker: hoe is het gesteld met de privacy en veiligheid van de over ons verzamelde gegevens? Kunnen we verlangen dat onze gegevens na verloop van tijd worden vernietigd of aan ons zelf ter beschikking worden gesteldKan onze informatie in handen komen van criminelen of een kwaadwillende overheid? Welke regelingen zijn wenselijk om zowel eigendom, veiligheid en privacy te garanderen?

In Europa en dus ook in Nederland geldt er regelgeving opo.a. het gebruik, verwerken, beheer en doorgeven (verkopen)van persoonsgegevens met het oog op het beschermen van deprivacy. Recentelijk is er een uitspraak van het Hof van Justitie van 6 oktober 2015 waarbij het niet meer zomaar is toegestaan om persoonsgegevens uit te wisselen metAmerikaanse bedrijven die niet hetzelfde beschermingsniveau aanbieden als in Europa. Er kunnen dus zeer hoge boetes volgen voor bedrijven die persoonsgegevens van Europese burgers opslaan of doorgeven in de VS en de veiligheidswaarborgen niet goed hebben gecontroleerd. Maar buiten Europa vinden zich ook ontwikkelingen plaats. Eerder is in Rusland al een nieuwe privacywet aangenomen die strengere eisen stelt aan het uitwisselen van persoonlijke dataover de Russische inwoners door leveranciers in het buitenland. De gegevens mogen alleen nog worden opgeslagen binnen Rusland. 

Het is de vraag of dit alles werkelijk afdoende bijdraagt aan de benodigde veiligheid en privacy. Om dit te bediscussiëren en de ware feiten boven tafel te krijgen organiseren de Jonge Socialisten Amsterdam het Politiek Cafe: Privacy op internet op 29 oktober 2015, in het Gespuis Spuistraat 47-AHiervoor nodigen we je van harte uit!

Categorieën: Blogs

Jonge Socialisten in de PvdA