De kandidaten voor het JSA-bestuur van 2020/2021 zijn bekend!

Wie hopen er 2 juli tijdens de digitale ALV verkozen te worden tot het JSA-bestuur 2020/2021? Op deze pagina staan alle kandidaten onder elkaar. Lees daarbij ook de motivatiebrieven om de kandidaatsbestuursleden beter te leren kennen. Daarnaast zien we jullie 2 juli ook graag op Zoom tijdens de ALV!

Voor de zeven functies hebben elf leden gesolliciteerd. Hieronder volgen de kandidaten en de motivatiebrieven.

Voorzitter: Hajar Karaman, Mike van Hofslot, Saskia van Dalen

Secretaris: Noor Keuning

Penningmeester: Anne Ancuta, Jamie van den Berg, Simon van den Broek

Sociale activiteiten: Jeroen Struving

Politieke activiteiten: Louk Bots

Promotie: Rudolf Roedema

Campagne: Willem Mesman Schultz

Voor sommige functies hebben zich dus meerdere kandidaten gesteld. Een stemming onder de leden zal bepalen wie uiteindelijk de functie zal vervullen.

 

De motivatiebrieven van de kandidaten:

Voorzitter: Hajar Karaman

Beste kameraden,

Wie ben ik? Ben ik wel goed genoeg? Zullen ze mij mogen? Komt het wel goed met mij?

Het afgelopen jaar heb ik deze vragen meermaals aan mijzelf gesteld, en ik hoor je al denken; waarom begint zij haar sollicitatiebrief zo dramatisch? Een optimistische zin was misschien een leukere binnenkomer geweest, maar helaas is dat niet het geval. Ik vind dat wij onszelf te vaak verstoppen achter leuke selfies, terwijl veel belangrijke vragen onbeantwoord blijven. De waarheid is soms bitter en hard, maar vergroot de belangen waar wij als partij voor strijden.

Sommige van jullie kennen mij al, de vrolijke en grappige Hajar Karaman die bestuurslid was bij JS Amsterdam drie jaar geleden. Maar de mensen die mij nu ontmoeten komen een veranderde en sterkere versie tegen, die beter dan ooit weet waar wij het als PJO voor doen. Middels deze brief stel ik mij kandidaat voor de functie Voorzitter in het bestuur van de Jonge Socialisten Amsterdam. Ik hoop je te kunnen overtuigen hoe ik deze functie met liefde zal volbrengen.

Het afgelopen jaar heb ik enorm veel geleerd. Ik ben dakloos geworden en heb ervaren hoe het is om een machteloze positie te hebben in de maatschappij. Ik heb een burn-out moeten accepteren en mijzelf moeten confronteren met andere mentale problemen die ik jarenlang heb weggestopt. Ik heb drie maanden zonder inkomen gezeten en heb gevoeld hoe zwaar het is om niks te laten merken aan anderen. Als een persoon die vaak als dapper is beschreven was het moeilijk om over een drempel te stappen en naar de voedselbank te gaan. Op een vreemde manier leerde ik dat schaamte onnodig was en dat het iedereen kan overkomen, zelfs jou. Het was zwaar geen hoop meer te hebben om terug te vallen op werk, want voor freelancers in corona tijd is de toekomst nog nooit zo onzeker geweest. Maar toch gaf ik niet op en ben ik het leven dankbaar voor een nieuwe kans. Een nieuwe kans om een verschil te maken.

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik met JS Amsterdam acties heb gevoerd voor woningnood, dat ik heb gekookt voor daklozen. Maar ik realiseerde mij dat ik niet goed heb begrepen waar het echt om gaat. We hebben het over de toekomst maar de tijd waarin we leven kent geen pauze, elke dag raken mensen hun baan kwijt of worden dakloos. Ik vind dat wij ons al die tijd teveel op het grote plaatje hebben gericht, terwijl er voor onze neuzen meer aan de hand is dan ons tot op heden is opgevallen.

Maar wij kunnen onszelf verbeteren en onze ambities verbreden, zo bereiken wij een grote groep mensen die vergeten zijn in onze maatschappij. Als voorzitter zou ik wekelijks bij een supermarkt inzamelingsacties voor de Voedselbank willen organiseren, en maandelijks een team nachtwakers willen organiseren voor het Stoelenproject. We willen instanties verbeteren om mensen de mogelijkheid te bieden zelf een stabiel leven op te bouwen, maar eerst beginnen we bij de kern: bestaanszekerheid. In tijden van woningnood zorgen wij voor onze medestadsbewoners. Ik wil ervoor zorgen dat de naam van onze moederpartij weer zijn waarde terug verdient.

Dat brengt mij bij een ander belangrijk punt. Een goede vriend vertelde mij, “de Partij van de Arbeid voelt niet meer als een partij ván de arbeiders maar meer als een partij vóór de arbeiders, waar de drempel om bij te dragen veel hoger ligt dan vroeger.” Afgelopen jaar heb ik na alles wat ik heb doorstaan een paar keer geprobeerd om mijn gezicht te laten zien binnen de partij, maar helaas heb ik mijzelf nooit over die drempel heen kunnen zetten om mij weer thuis te voelen zoals eerst. Ik ben één dag voor mijn verjaardag over die hoge drempel gestapt en voor een uurtje bij het PvdA congres geweest. Daar heb ik met Lodewijk Asscher gesproken en hem verteld over mijn situatie. Ik legde hem uit dat ik nu veel beter begrijp wat veel mensen mee maken. Ik denk dat veel mensen dit gevoel hebben en zichzelf niet meer durven te zijn. Het zou mooi zijn om te zien dat juist deze mensen hun stem laten horen.

Op dit moment gaat het goed. Ik ben sterker dan ooit en wil mijzelf inzetten voor mensen die veel ergere dingen hebben meegemaakt. Ik wil mij inzetten voor mensen die geen licht meer zien in hun toekomst en geen hoop hebben in de politiek. Ik wil er niet zijn voor de arbeiders, ik wil sámen met hen opkomen voor onze belangen. Dat betekent als voorzitter fouten maken, vallen, weer opstaan en blijven strijden voor een beter Amsterdam. Wij zijn de kinderen van Eberhard van der Laan en wij moeten zijn wens uitvoeren, goed zorgen voor zijn stad en voor elkaar. Ik hoop jullie het vertrouwen te kunnen geven dat ik er álles aan ga doen om een verschil te maken.

Hartelijk dank voor het uitlezen van mijn brief, en tot op de ALV! Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal beter te leren kennen.

Met rode groeten,

Hajar Karaman

 

Voorzitter – Mike van Hofslot

Leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,

Mijn naam is Mike van Hofslot, ik ben tweeëntwintig jaar oud en studeer Geschiedenis aan de UvA. Ik ben al behoorlijke tijd lid van de JS en na dit jaar de functie van algemeen bestuurslid te hebben vervuld, vind ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Daarom stel ik mij via deze brief kandidaat voor het voorzitterschap van de JS Amsterdam. In het vervolg van deze brief zal ik jullie eerst kort schetsen wat mij motiveert om politiek actief te zijn. Daarna zal ik vertellen hoe ik de relatie tussen de JSA en de PvdA zie. Tot slot zal ik ook belichten wat mijn plannen zijn en hoe ik mijn rol als voorzitter zie.

Toen ik een jaar of 7 was vroeg ik aan mijn moeder: ‘mama, waar ben ik eigenlijk goed in? Want ik wil later graag iets doen waar ik goed in ben”. ‘Je kan goed praten en als je daarmee je geld wilt verdienen kun je bijvoorbeeld de politiek in’, was het antwoord van mijn moeder. Het was dat gesprekje wat op al zeer jonge leeftijd bij mij het politieke vuur aan wist te wakkeren. In de jaren daarna nam mijn politieke bewustzijn verder toe en realiseerde ik mij meer en meer dat ik belang hecht aan een samenleving die kansen biedt. Kansen aan alle Nederlanders die via ons onderwijs hun leven kunnen verbeteren en daarmee van een dubbeltje een kwartje kunnen worden. Dat gaat echter niet vanzelf en daar is veel geld voor nodig. Geld dat op een rechtvaardige manier verkregen moet worden, namelijk door de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Die overtuiging bracht mij op mijn zeventiende bij de PvdA en de JS en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad.

In het afgelopen jaar heb ik vanuit mijn functie als algemeen bestuurslid het contact onderhouden met de PvdA fractie en het PvdA bestuur. Dit is erg belangrijk, want hoewel wij als JSA losstaan van de PvdA, delen wij dezelfde idealen en streven wij allebei naar een rechtvaardige samenleving, waarin we zorgen voor een eerlijke spreiding van kennis, macht en inkomen. Dit contact is extra belangrijk nu de Tweede Kamerverkiezingen eraan komen. Juist door de contacten die ik in het afgelopen jaar heb gelegd, denk ik dat ik in staat ben om in verkiezingstijd snel te schakelen met die mensen die binnen de PvdA de campagne leiden. Mede daardoor kunnen wij straks een goede campagne voeren en er samen voor zorgen dat de PvdA weer de grootste partij van Amsterdam wordt. Wel moeten we zorgen dat we kritisch blijven op de PvdA. Wij zijn immers geen verlengstuk van de partij en hebben de ruimte om af te wijken van de partijlijn. Als dat nodig is moeten we daar dan ook niet voor terugdeinzen. Toch zal samenwerking altijd mijn voorkeur hebben, omdat je samen zo veel meer kunt dan alleen.

Juist in het aangaan van die dialoog met mensen binnen en buiten onze vereniging zie ik mijn belangrijkste taak. Dit heb ik afgelopen jaar met veel plezier gedaan en ik hoop op jullie vertrouwen om die lijn voort te mogen zetten. Als wandelend uithangbord van de JSA is het immers allereest mijn taak om onze vereniging op een positieve manier te vertegenwoordigen bij alle organisaties die samen met ons willen bouwen aan een eerlijkere en socialere wereld. Het uiteenzetten van de politiek inhoudelijke lijn is volgens mij aan de mensen die politieke activiteiten, sociale activiteiten, de promotie of de campagne op zich nemen. Daarbij is het aan mij als voorzitter om overzicht te houden en daar waar dat nodig is ondersteuning te bieden. Als voorzitter moet je daarbij zorgen voor een fijne onderlinge sfeer en mensen ruimte en vertrouwen bieden, zodat zij op hun positie optimaal tot hun recht komen. Tevens vind ik het belangrijk dat er binnen het bestuur en de vereniging ruimte is voor een goed gesprek, maar er moet ook voldoende ruimte zijn voor gezelligheid.

Dit hoop ik te bereiken door mooie tradities als het SinterKerstdiner en de maandelijkse borrel voort te zetten. Maar ook de karaokeavond die vorig jaar goed ontvangen is, verdient wat mij betreft een herhaling. Daarnaast zou ik het koken voor daklozen wat wij jaarlijks een aantal keer doen, graag voort willen zetten. Want zo dragen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden bij aan een betere wereld.

Bij alle leuke activiteiten die we organiseren, moeten we er wel op blijven letten dat we een toegankelijke vereniging blijven. Leden die al wat langer bij de JSA rondlopen, moeten zich welkom blijven voelen binnen onze vereniging, maar ook voor nieuwe leden moet onze vereniging toegankelijk blijven. Die toegankelijkheid moet echter niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk zijn, bijvoorbeeld door te zorgen dat de locaties voor onze activiteiten zo veel als mogelijk rolstoeltoegankelijk zijn. Bij het organiseren van activiteiten hoop ik dat we komend jaar meer de samenwerking zoeken met andere PJO’s. Veel onderwerpen spelen immers veel breder dan alleen bij de JSA en door samenwerking bereiken we een breder publiek en bieden we leden de kans hun horizon te verbreden. Ik hoop in de uitvoering van die agenda op jullie vertrouwen te mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Mike van Hofslot

 

Voorzitter – Saskia van Dalen

Lieve Jonge Socialisten, beste kameraden,

In 2019 en een stukje van 2020 hebben we al uitgebreid kennis kunnen maken met elkaar, maar voor de zekerheid dan toch: ik ben Saskia, 25 jaar en studeer Politicologie aan de Universiteit Amsterdam. Het afgelopen jaar was voor de Jonge Socialisten een jaar waar we met trots op terug kunnen kijken; denk aan de avond met Job Cohen, onze uitstapjes naar de gemeente en Provinciale Staten, protesten, ons kerstdiner, karaokeborrel, potjes ganzenbord en uiteindelijk de online borrels. Het is een turbulent jaar voor ons allemaal geweest, waarin voor iedereen veel dingen anders dan anders gingen en waarin we ons jaar als organisatie, net als zoveel anderen, niet afsluiten zoals we graag gedaan hadden. Er is geen barbecue om het einde van het jaar te markeren en zelfs de Algemene Ledenvergadering zal online gehouden worden.

Dit jaar heb ik mij in mogen zetten voor de Jonge Socialisten van Amsterdam als bestuurslid Professionalisering. Dat klinkt een beetje vaag, maar houdt eigenlijk vooral in dat ik mijn medebestuursleden hielp met dingen organiseren, communiceren en bijhouden. Verder organiseerde ik onder andere de Algemene Ledenvergadering grotendeels, assisteerde ik met social media-bezigheden en regelde de online borrels. In het kort heb ik me ingezet op de achtergrond om te zorgen dat alles op rolletjes liep, en dat beviel me enorm! Het komende jaar zou ik me daarom graag inzetten om alles soepel te laten verlopen, maar dan op de voorgrond: als voorzitter. Binnen verschillende werkplekken en besturen heb ik ervaring opgedaan met samenwerken: wat werkt er goed, wat kunnen we beter vermijden en hoe hou je het effectief, efficiënt, maar bovenal gezellig. Juist dat gezellige is van belang, omdat je het meeste voor elkaar krijgt als je er sámen voor staat. De belangrijkste taak van de voorzitter is om een aanspreekpunt te zijn voor het bestuur, de leden en de buitenwereld, een communicatiepunt. Natuurlijk is de koers van onze organisatie ook een deel van het takenpakket, maar die wordt gevormd in samenspraak met het hele bestuur. Er moet meer ruimte komen voor niet alleen inspraak en transparantie, maar vooral ook inzet van onze leden. Dit jaar zal opnieuw kritisch gekeken moeten worden naar de locaties van onze activiteiten, want de Jonge Socialisten Amsterdam is veel groter dan onze hoofdstad. Volgend jaar is een verkiezingsjaar, dus daar zullen we veel aandacht aan besteden, maar ook de andere politieke evenementen moeten een plekje krijgen. Verder willen we blijven samenwerken met andere politieke jongerenorganisaties om mensen enthousiast en bekend te maken met de politiek en te mobiliseren om gebruik te maken van hun stemrecht.

Ik denk dat de Jonge Socialisten Amsterdam een hechte club is waarin we allemaal zeker niet op ons mondje gevallen zijn, en waar we klaar staan voor elkaar en onze medemens. Met jullie goedkeuren zet ik mij volgend jaar in om deze sfeer te bewaken, de afdeling nog sterker te bouwen, nog meer mensen te bereiken en jullie te representeren als de voorzitter van de Jonge Socialisten Amsterdam.

Met warme, rode groet,

Saskia van Dalen

 

Secretaris – Noor Keuning

Lieve Jonge Socialisten,

Afgelopen jaar heb ik mij heel hard ingezet voor een socialer Amsterdam. Als bestuurslid Sociale activiteiten heb ik gemerkt dat het regelen wat vooraf gaat aan activiteiten mij heel erg ligt. Het plannen en overzicht houden vind ik ontzettend leuk om te doen! Ik ben goed in het ordenen van informatie en werk erg gestructureerd. Daarom stel ik me dit jaar kandidaat voor de functie Secretaris. Het voorbereiden van vergaderingen lijkt veel op het voorbereiden van lessen en hier heb ik als leraar in opleiding veel ervaring mee. Ook heb ik al ervaring met in het dagelijks bestuur zitten van een andere vereniging, waar ik momenteel als penningmeester functioneer. Als secretaris wil ik mij daarom inzetten om met JS Amsterdam niet alleen de grootste, maar ook de actiefste afdeling te worden. Samen staan wij sterk, zeker in tijden als deze. Door de zware crisis die wij momenteel meemaken mogen wij niet vergeten dat er buiten dat nog heel veel onrecht in de wereld is, onrecht waarvoor je mij zo snel als het weer kan de straat voor op ziet gaan totdat er structurele verandering komt. Laten we vooral in dit soort tijden niet vergeten wat er echt belangrijk is, gelijkheid.

Rode groetjes,
Noor Keuning

 

Penningmeester – Anne Ancuta

Beste JS Amsterdam,

Met deze brief wil ik me kandideren voor de functie als penningmeester binnen het Amsterdamse bestuur van de JS. Mijn naam is Anne Ancuta, 19 jaar oud. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer maar, momenteel studeer ik al 2 jaar chemie aan de hogeschool Leiden. Ik ben nu ongeveer anderhalf jaar lid bij de JS, en ondertussen ook al bijna een jaar landelijk coördinator Duurzaamheid & landbouw bij de JS. Daar ben ik samen met 2 anderen JS’ers verantwoordelijk voor alle landelijke activiteiten met betrekking tot het klimaat. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin bij de JS en daarom zou ik iets terug willen doen door te solliciteren voor een bestuursfunctie.

Met de 2de kamerverkiezingen in het vizier en de nawellen van de coronacrisis wil ik binnen mijn functie het stabiele nuchtere anker in het dagelijks Amsterdamse JS bestuur worden. Momenteel is nog niet bekend hoe erg de corona schade zal zijn, een ding is wel zeker sommige mensen zullen zeer hard getroffen worden. Dit zal zorgen voor een nog grotere kloof tussen arm en rijk, en ik zal alles wat binnen mijn kunnen ligt doen om dit zoveel mogelijk in te perken. Helemaal om dat die verschillen nu al best groot zijn in Amsterdam, er zijn genoeg Amsterdammers die met 5 man op 60m2 wonen met het andere uiterste een dikke villa op de van Eeghenlaan. Zulke grote verschillen zijn helemaal niet nodig in zo’n vredelievende stad als Amsterdam.

Doordat we nu in/na een hele heftige crisis zitten, zie ik juist nu zeer veel mogelijkheden om dingen die in het oude systeem niet goed hebben uitgepakt makkelijk te veranderen en nieuwe vooruitstrevende plannen te maken. Daarom wil ik me ook in zetten om veel ludieke acties te organiseren en wellicht een bijdrage kunnen leveren aan een mooi resultaat tijdens de 2de kamerverkiezingen om niet het groot kapitaal te laten winnen maar er voor te zorgen dat we een fijne, veilige en eerlijke samenleving kunnen creëren.

Een ander doel wat ik in mijn bestuursjaar zou willen bereiken is mensen die niet in Amsterdam wonen wel meer proberen te betrekken bij de afdeling. Ik heb enkele vrienden die in de gehuchten van Noord-Holland wonen en dragen wel het linkse/ sociaal-democratische gedachtengoed maar, hebben helemaal niks met de problematiek die in Amsterdam speelt en worden geen lid van de JS en dat is heel zonde.

Als toekomstig penningmeester wil ik onze strijd voor een eerlijke samenleving gaan voeren door de voorzitter, het overige bestuur en de rest van de afdeling te ondersteunen bij het vertellen van ons verhaal. Dit kan natuurlijk niet alleen dus, zal er samen moeten worden gewerkt met andere organisaties en PJO’s en natuurlijk zoveel mogelijk anderen mensen betrekken bij onze vereniging.

Ik hoop me volgend jaar in te kunnen zetten voor het linkse geluid en een financieel stabiele afdeling.

Rode groet,
Anne

 

Penningmeester – Jamie van den Berg

Beste leden van de Jonge Socialisten te Amsterdam,

Middels deze brief zou ik willen solliciteren voor de functie Penningmeester binnen de Jonge Socialisten Amsterdam (JSA) voor het jaar 2020-2021.

Mijn naam is Jamie van den Berg en ik ben 22 jaar oud. Ongeveer drie jaar geleden ben ik lid geworden van de JSA na enkele gesprekken met twee andere JSA-leden. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden tijdens mijn, ondertussen afgeronde, studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De afgelopen jaren heb ik hier met veel plezier aan gestudeerd, en mocht alles naar planning verlopen zal ik hier nog maar één jaar van kunnen genieten tijdens mijn master Public, Policy, and Governance.

Afgelopen jaar heb ik mij als penningmeester van de JSA ingezet voor het financieel stabiel maken van een verschrikkelijk arme organisatie. Als Politieke Jongeren Organisatie (PJO) zijn wij volledig afhankelijk van de inkomsten van het Landelijk Bestuur, met hier en daar kleine uitzonderingen. Als penningmeester heb ik afgelopen jaar kunnen laten zien, dat als er goed wordt gelet op de financiën, dat wij dan meer kunnen organiseren. Graag zou ik deze taak volgend jaar willen doorzetten, zeker in deze moeilijke tijden.

In het afgelopen jaar heb ik mij keihard ingezet voor de Amsterdamse studenten als Secretaris & Penningmeester van de ASVA Studentenunie. Een vergelijkbare rol heb ik vervuld in de Centrale StudentenRaad (CSR) van de UvA, namens de Studentenpartij UvASociaal. In beiden organisatie heb ik mij hard gemaakt voor de belangen van de studenten en jongeren. De groepen die structureel worden vergeten door de politieke en de overheid. Juist in deze tijden van het coronavirus en een economische crisis worden de zwakste groepen wederom keihard geraakt, daarom zou ik, mogen jullie het toestaan, graag hiervoor willen vechten als penningmeester van de JSA 20|21.

Met vriendelijke groet,

Jamie van den Berg

 

Penningmeester – Simon van den Broek

Beste medeleden van de Jonge Socialisten Amsterdam,

Hierbij mijn sollicitatie voor de functie van penningmeester voor het bestuur 20/21.

Voor degene die mij nog niet kennen: mijn naam is Simon van den Broek, momenteel negentien jaar oud en tweedejaars rechtenstudent aan de UvA waar ik volgend jaar ook begin aan de minor fiscaal recht. Mijn hele leven woon ik al in de Haarlemmermeer.

Ondanks een desastreuze verkiezing, waarbij ik zelf helaas nog niet mocht stemmen, werd ik in december 2017 lid van de PvdA (mijn JS lidmaatschap volgende anderhalf jaar later). Dit uit volle overtuiging van de waarden waar de PvdA voor staat en waar ons beginselmanifest mee begint: solidariteit, vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Een land waar niemand wordt vergeten of achtergelaten, waar niemand wordt beoordeeld om zijn achtergrond en iedereen de kansen krijgt die hij of zij verdient.

En ik ben trots op wat we als partij in de afgelopen twee jaar hebben neergezet. We hebben een fantastisch resultaat neergezet bij de Europese verkiezingen en mensen het vertrouwen in de sociaaldemocratie weer terug kunnen geven. Misschien is het een beetje cliché, maar ik denk dat Wim Kok en Joop den Uyl trots zouden zijn geweest op hun partij.

Maar het werk stopt uiteraard nooit. Zeker niet in deze tijden. Met de coronacrisis kunnen we goed zien hoe doorgeslagen en verrot ons huidige kapitalistische systeem is. Tienduizenden jongeren met een flexcontract zijn al op straat gezet. Het is wachten op het moment wanneer de eerste, door de staat overeind gehouden multinational, toch dividend uitkeert. En we weten allemaal dat het ergste nog gaat komen.

Daarom zou ik het een gigantische eer vinden om in deze tijd onderdeel te worden van het JSA-bestuur. Naast de gevolgen van de coronacrisis zou ik me ook graag willen inzetten voor een diepere samenwerking met DWARS, meer in de regio willen kijken (Schiphol, de krimpgebieden in de kop van Noord-Holland of het bouwen op landbouwgrond) en hoop ik dat wij veel contact kunnen leggen met de JOVD en JFVD. Als inwoner van een relatief rechtse gemeente en als zoon van rechtse ouders weet ik hoe belangrijk het is om te luisteren naar elkaars ideeën, bezwaren en dromen voor ons mooie landje. Ook hoop ik dat we meer jongeren kunnen betreken bij de politiek. Voor de PvdA is dat broodnodig. Bij de laatste verkiezingen had alleen de SGP een groter percentage oudere stemmen en op congressen overheersen de grijze en kale hoofden.

Ik ben sociaal en communicatief en sta altijd open voor kritiek en feedback. Als rechtenstudent weet ik mijn weg te vinden in subsidieaanvragen en rekeningen. Graag zou ik daarom penningmeester willen worden van de JS Amsterdam om het komende jaar, samen met de andere leden, keihard te werken om Nederland mooier en socialer te maken. Al is het maar een heel klein beetje.

Met vriendelijke groet,

Simon van den Broek

 

Sociale activiteiten – Jeroen Struving

Beste leden van de JSA

Middels deze brief wil ik mij motivatie uiten om deel te zijn van het bestuur van JS Amsterdam. Mijn naam is Jeroen Struving. Geboren in het West-Friese Wervershoof en vanwege mijn studie biologie naar Amsterdam gekomen. En hoewel het studeren in deze stad me bevalt zie ik ook zeker dingen die beter kunnen. Veel mensen in de stad leven langs elkaar heen. Amsterdam is het schoolvoorbeeld geworden van exorbitant hoge huizenprijzen en veel mensen maken zich zorgen over hun financiële toekomst.

Omdat ik graag een liever en socialer Amsterdam en Nederland zie, ben ik begin dit jaar lid geworden van de JSA en PvdA. Ik heb zin om aan de slag te gaan om deze stad waar mogelijk te helpen en om veel nieuwe mensen te ontmoeten. Ondanks mijn korte tijd bij JSA wist ik dat ik wilde solliciteren naar een bestuursfunctie toen de vraag langs kwam. Twee jaar geleden maakte ik als penningmeester deel uit van het bestuur van A.S.K.V. Particolarte. Een kleine studentenvereniging die zich focust op kunst en cultuur. In dat jaar heb ik, naast de boekhouding en begrotingen, geleerd om intensief samen te werken met andere bestuursleden om zo het beste uit de vereniging te halen. Ik zit nu in de afrondende fase van mijn studie en ik ga met veel plezier naar mijn werk, maar ik miste toch het werken met een hecht groepje mensen voor hetzelfde doel.
Ik verwacht dat een bestuursjaar bij JSA een waardevolle en leuke ervaring gaat zijn. Het bevind zich op het raakvlak van mijn politieke interesse en eerdere bestuurservaring en ik kan niet wachten om een beetje meer voor andere mensen te betekenen dan ik nu doe.
Aangezien ik nog weinig ervaring bij JSA zelf heb, solliciteer ik op een functie buiten het dagelijks bestuur, namelijk die van sociale activiteiten. Niet alleen omdat ik zelf graag nieuwe mensen wil spreken maar ook omdat ik denk dat een gezellige goede sfeer binnen een vereniging minstens zo belangrijk is dan de inhoud. Momenteel ben ik barhoofd binnen Particolarte en ik heb vaak genoeg een café, theater of ander podium moeten regelen, ervaring die goed van pas komt als JSA een nieuwe borrellocatie zoekt.

Ik zal me dit bestuursjaar hoe dan ook inzetten voor JSA, en ik hoop dat we er een prachtig jaar van kunnen maken.

Vriendelijke Groet,

Jeroen Struving

 

Politieke activiteiten – Louk Bots

L.s.

Het lijkt mij, Louk Bots, erg leuk om in het volgende bestuursjaar de functie politieke activiteiten te vervullen. Via deze functie zou ik namelijk mijn politieke interesse en kennis in de praktijk kunnen brengen. Ik ben begin dit jaar lid geworden van de JSA omdat ik mij zorgen maak(te) over de rechtse tendensen in onze maatschappij, maar ook om een linkser geluid te vormen binnen de PvdA. Deze twee doelen zullen denk ik beter tot uitdrukking komen in een bestuursfunctie.

Op inhoudelijk gebied ben ik behoorlijk links, volgens mij zelfs linkser dan een groot deel van het huidig bestuur. Er is mij dan ook door veel mensen verteld dat ik beter tot mijn recht zou komen bij een partij als de SP. Dit heb ik echter niet gedaan omdat het voor mij niet zo zeer belangrijk is mij constant te bevinden tussen mensen die het grotendeels al met mij eens zijn. Ik probeer juist overeenkomsten te vinden binnen een breder ideologisch framework en van daaruit mijn radicalere standpunten te verduidelijken. Om deze reden ben ik absoluut voor beter contact tussen verschillende PJO’s maar lijkt het mij verstandig dit contact vooral te verzorgen tussen PJO’s waar wij als socialisten van verschillende denominaties op zijn minst enige gemene grond mee hebben. Uitgebreid contact met bijvoorbeeld de JFVD zou om deze reden volgens mij bijzonder voorzichtig benaderd moeten worden. Discussiëren met fascisten en anderen die in bad faith handelen heet geen zin.

Maar ook binnen de JSA lijkt het mij belangrijk om een bredere uitwisseling van ideeën te faciliteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het geregeld organiseren van debatavonden over actuele zaken waarover ook binnen de JSA discussie is. Over de vorm van deze debatten zou natuurlijk verder overlegd moeten worden, maar ik zou als bestuurslid absoluut proberen hier meer ruimte voor te creëren. Om eenzelfde reden lijkt mij het organiseren van sprekersavonden absoluut een goede ontwikkeling die wat mij betreft voortgezet moet worden. Ook directe actie zoals de protesten van uitgewoond of onze aanwezigheid bij de Women’s March zijn volgens mij essentieel voor een politieke beweging en zouden daarom absoluut moeten worden gemotiveerd en georganiseerd door het bestuur.

Volgend jaar zullen er verkiezingen plaatsvinden en hierbij is het bereiken van jongeren binnen en buiten de PvdA enorm van belang om tegenwicht te bieden aan een steeds conservatievere balans in de politiek. Zoals ik tijdens de Women’s March heb laten zien heb ik geen probleem met het dieet aanspreken van menen op straat voor het verspreiden van flyers. Dit kan vanzelfsprekend goed van pas komen bij de verkiezingen. Ik heb weliswaar geen eerdere ervaring binnen een politiek organisatie, maar ik denk wel dat ik mede door mijn leeftijd (16) een fris geluid kan brengen binnen de JSA en wellicht meer jongere mensen aan te moedigen zich bij de JSA te voegen of zich op zijn minst politiek actiever te worden.

Ik weet niet helemaal hoe ik deze brief moet afsluiten, maar ik wil wel nog zeggen dat ik hoop dat jullie deze crisis ongeschonden uitraken en iedereen met jullie. In tijden als deze met ziektes en onrecht en geweld zijn er sterke linkse organisaties nodig. Ik hoop daaraan te kunnen bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

Louk Bots

 

Promotie – Rudolf Roedema

Geachte leden,

Middels deze brief wil ik graag solliciteren als bestuurslid promotie bij de Jonge Socialisten in Amsterdam.

Voor degene de mij nog niet kent (en dan hoop ik je snel te ontmoeten!) eerst een introductie over mijzelf. Ik ben Rudolf Roedema, 25 jaar en naast het vechten voor een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving, dans ik graag, drink ik graag en draai ik het liefst … mijn favoriete plaat van Jimi Hendrix. In augustus hoop ik klaar te zijn met mijn master Sociologie. Hiervoor heb ik International Communication gestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen. In deze periode groeide mijn interesse voor maatschappij en politiek. Sindsdien ben ik altijd opzoek geweest naar mogelijkheden om maatschappelijk betrokken te zijn. In Groningen heb ik mij daarom met veel plezier ingezet voor onze vereniging. Met enige nostalgie kijk ik terug op mijn tijd als secretaris van het algemeen bestuur en later secretaris van de activiteiten commissie.

Ook in Amsterdam probeer ik maatschappelijk betrokken te zijn. Afgelopen jaar heb ik me daarom aangesloten bij SOLVE student consultancy, waar ik een impact analyse heb mogen uitvoeren voor Oud Geleerd, Jong Gedaan. Een ontzettend leuk project! Graag zou ik mijzelf nu opnieuw actief inzetten voor onze vereniging.

Voor de komende bestuursperiode ben ik van mening dat er ontzettend veel kansen liggen om een jong sociaal-democratisch geluid te laten horen. De participatiesamenleving en haar grote beroep op het individu, grote aantallen dak- en thuislozen, steeds groter groeiende financiële ongelijkheid, belasting-ontwijkende multinationals, onderbetaalde vitale beroepen, zpp’ers die niet meedoen in ons sociale zekerheidsstelsel en natuurlijk het hardnekkig institutionele racisme, zijn slechts een paar voorbeelden. Over deze onderwerpen valt veel te zeggen, maar het is knip en klaar dat het stuk voor stuk onderwerpen zijn die het sociaal-democratische gedachtengoed aan het hart liggen.

Ik zou het als mijn taak zien om hier duidelijke communicatie activiteiten over te organiseren, zodat naar buiten toe duidelijk is waar onze vereniging voor staat. Hierin stel ik als prioriteit om een zo divers mogelijke groep jongeren te bereiken. Gerichte communicatie op bijvoorbeeld ROCs in Amsterdam zou hier wellicht aan kunnen bijdragen. In het kader van de aankomende verkiezingen in maart 2020 zou aansluiting gezocht kunnen worden met onze moederpartij. Ik wil graag meer vertellen over hoe ik de functie wil invullen, dus stel gerust al je vragen op de ALV.

Met rode groet,

Rudolf Roedema

 

Campagne – Willem Mesman Schultz

Geachte bestuursleden van de Jonge Socialisten Amsterdam,

Voor het eerst sinds tijden heb ik weer het gevoel dat ik ergens naartoe kan leven. Nu wij allen verstrikt zijn geraakt in wat alleen maar omschreven kan worden als een ware crisis, heb ik heel sterk het verlangen om een nieuw avontuur te beginnen.

Het is bijna letterlijk de dag van gister dat ik lid werd van de Partij van de Arbeid en daarmee ook de Jonge Socialisten. Toen nog woonachtig in Almere (de stad waar ik opgroeide) werd ik met volle overgave ‘slachtoffer’ van ‘het Timmermans-effect’. Dankzij de succesvolle campagne van Frans Timmermans wist hij veel mensen te overtuigen van het feit dat Nederland als geheel een rol moest blijven spelen in Europa. Maar wist hij ook mij te overtuigen voor de keuze: PvdA.

Met een passie voor politiek opzak vertrok ik na mijn middelbare school richting Amsterdam om daar te beginnen aan mij studie bestuurskunde/overheidsmanagement aan de Hogeschool. Hier werd voor mij al snel duidelijk dat ik in vergelijking met andere studenten erg gekleurd was op het gebied van politiek. Roodgekleurd wel te verstaan. Mijn ouders lezen de Volkskrant, zijn allebei ambtenaar en vervloeken geregeld het geïmplementeerde beleid.

Graag neem ik jullie mee naar het moment dat ik mij realiseerde dat ik verder wou gaan in de politiek. Het was 20 maart 2019 toen Thierry Baudet de verkiezingsoverwinning voor de Provinciale Staten mocht opeisen. Hij deed dit uiteraard s ’avonds laat met een (op zijn allerzachtst gezegd) opmerkelijke toespraak. Ik zat met mijn vader te kijken, mijn moeder was gaan slapen. We luisterden naar de woorden, en waar ik nu iets meer kan lachen was het toen doodstil. Thierry was klaar en het bleef stil. Mijn vader, nooit extreem uitgesproken over zijn politieke mening, keek mij recht aan. ‘’Hier moet ik even over wakker liggen’’ zei hij, en liep de trap op naar boven.
Ik vond het moeilijk om te verwerken wat er allemaal gezegd was door de leider van Forum. Niet alleen omdat hij Nederlands voor bevorderden sprak, maar ook omdat ik een slecht gevoel had bij hoe mijn vader mij had zitten aan te gluren. Populisme op zijn best. Dat is wat ik had gezien op de televisie die avond. Bedacht ik mij de ochtend erna.

Wat mij heel erg aanspreekt en wat ik ook meeneem van het ’Thierry Baudet-verhaal’’ is het de rol die jonge mensen spelen in de politiek. Wat mij heel erg is opgevallen in de afgelopen twee jaar dat ik mij echt heb verdiept in de politiek is dat ik tot een heel select groepje behoor. Leeftijdsgenoten die geïnteresseerd zijn in politiek, of alleen al over een bepaalde basiskennis beschikken zijn er bijna niet.
Dit is naar mijn mening een extreem belangrijk thema waar ik als bestuurslid van de Jonge Socialisten heel erg graag mee aan de gang zou willen gaan. Middelbare scholieren prikkelen om hun mening te uiten, na te denken en te leren over de Nederlandse, Europese en mondiale politiek. Hun bewustmaken van het feit dat zodra zij 18 worden ze een vitale rol spelen in manier waarop jouw leven wordt beïnvloed.

Dit is naar mijn mening ook een van de kerntaken van een jongerenbeweging. Hoe kunnen wij, als slimme, communicatieve, sociale en bovenal rode koppen, leeftijdgenoten overtuigen van het feit dat ze voor de PvdA moeten kiezen zodra ze dat kunnen!
En zeker in de stad Amsterdam. Hier valt zoveel te winnen voor onze Partij! Ik woon er nog maar een half jaar maar je voelt je onderdeel van iets groters dan jezelf. Amsterdam is waar ‘’we zorgen voor de stad en voor elkaar’’. Want dat is wat we meneer van der Laan hebben beloofd. Een groot PvdA’er, die ook mij heeft laten zien dat het sociale, en het socialisme dé manier is om verder te komen, met elkaar, voor elkaar. En zeker te zijn van een mooie toekomst.

Ik realiseer mij heel goed dat als nieuw lid bij de PvdA en de Jonge Socialisten het voorzitterschap ietwat te hoog gegrepen is. In gesprek met Marcus (de huidige voorzitter van de Jonge Socialisten) heb ik daarom besloten te solliciteren op een andere bestuursfunctie. Namelijk die van campagne. Aankomend jaar is die functie natuurlijk nog meer van belang dan het jaar hiervoor zijnde het een verkiezingsjaar.

Als jongerenbeweging die campagne wil gaan voeren voor de moederpartij moeten wij ons ook gaan richten op ‘onze doelgroep’. Daarmee wil ik zeggen dat we actief opzoek moeten gaan naar manieren waarop we jongeren/jongadolescenten kunnen prikkelen.
Op de eerste plaats moet onze doelgroep zich bewust worden van het feit hoe belangrijk het is dat zij hun stem uitbrengen, en vervolgens hoe belangrijk het is dat die stem naar de PvdA moet gaan.

Dit wil ik mogelijk maken door meer te gaan doen op middelbare scholen, waar toch nog een relatief grote groep stemgerechtigde bevinden. Vervolgens de sportclubs en de buurtcentra. Wellicht studieverenigingen of andere plekken waar studenten bij elkaar komen.

Op die manier hoop ik een doelgroep die over het algemeen niet geïnteresseerd is in politiek toch zo ver te kunnen krijgen om op de PvdA te gaan stemmen volgend jaar.

Ik hoop zeer spoedig van jullie te horen en dus zeg ik nu met een vriendelijke groet gedag,

Willem Mesman Schultz

 

Mocht je meer informatie willen, dan kun je altijd mailen naar jsamsterdam@js.nl.

Categorieën: Algemeen

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten
Jonge Socialisten in de PvdA