Heroverweeg stedenband met Istanbul

De Jonge Socialisten Amsterdam vinden stedenband tussen Amsterdam en Istanbul onhoudbaar

JS Amsterdam

Naar aanleiding van het hardhandig neerslaan van de Gaypride in Istanbul op zondag 28 juni jl. is de stedenband met Istanbul niet langer houdbaar. De Jonge Socialisten Amsterdam (JSA) vinden dat de stedenband moet worden heroverwogen vanwege het openlijk en hardhandig inperken van essentiële vrijheden door de Turkse overheid en de lokale overheid in Istanbul.

De regering van Erdogan heeft zich in de afgelopen jaren structureel schuldig gemaakt aan het schenden van mensenrechten. Het neerslaan van de Gaypride in Istanbul is dan ook geen uit de hand gelopen actie, maar een schakel van structurele repressie. De afgelopen weken is de mogelijke stedenband met de Israëlische stad Tel Aviv herhaaldelijk onderwerp van debat geweest vanwege het Israël-Palestina conflict, de onlusten die zich geregeld in dat land voordoen en de polarisatie die een dergelijke stedenband teweeg zou kunnen brengen. De vorm van de uiteindelijke stedenband lijkt daarom sterk te worden gewijzigd en er was zelfs even sprake van een mogelijke annulering. “Wij vinden dat een stedenband alleen aangegaan dient te worden als het gedrag van diens overheid onbesproken is en over en weer respect wordt getoond voor elkaars ideeën. De schending van mondiale kernwaarden als het recht om te zijn wie je wil en te trouwen met wie je wil staat daar diametraal tegenover.”, aldus JSA-voorzitter Caesar Bast.

 

Door een stedenband te hebben met een stad waarin homogeweld door de staat aangemoedigd lijkt te worden, geef je als stad een verkeerd signaal.

Zeker in een stad als Amsterdam dient scherp gelet te worden op dergelijke ongeregeldheden. In deze stad werd immers het eerste homohuwelijk gesloten en behoort de Gay Pride al jarenlang tot ėėn van de hoogtepunten van het jaar. Nederland en in het bijzonder Amsterdam heeft daarmee het voorbeeld gegeven aan de rest van de wereld en op progressieve wijze de toon gezet. Bast: “Ondanks alle vooruitstrevende ideeën in dit land is er nog altijd sprake van structureel homogeweld in onder meer het Amsterdamse uitgaansleven. Door een stedenband te hebben met een stad waarin homogeweld door de staat aangemoedigd lijkt te worden, geef je als stad een verkeerd signaal.”

Tot slot trekken de Jonge Socialisten Amsterdam in twijfel in hoeverre stedenbanden in huidige vorm überhaupt nut hebben. “De huidige stedenbanden zijn vreemde dingen. Als je kijkt naar de stedenbanden die sommige andere steden in ons land hebben gesloten, word je door stomheid geslagen. Kijk naar de band tussen Groningen en Moermansk. Ik vraag me af in hoeverre de Groningers daar blij van worden.”, aldus de JSA-voorzitter. Er moet zodoende kritisch gekeken worden naar de noodzakelijkheid en de wenselijkheid van dit fenomeen in huidige vorm.

Categorieën: Diversiteit & Emancipatie, Internationale Politiek

Jonge Socialisten in de PvdA