Kandidaten Bestuur 22/23

Lees hieronder de motivatiebrieven van de mensen die zich op hebben gegeven voor de functies van het bestuur van volgend jaar zodat je bij de ALV van 29 juni een goede keuze kan maken.

Voorzitter - Erva Calkin

Het afgelopen schooljaar heb ik met liefde en toewijding de functie van bestuurslid sociale activiteiten mogen vervullen. Als voorzitter wil ik mij inzetten voor heel veel dingen, in het bijzonder:

 

– Nieuwe leden werven.

– In ieder geval zichtbaar zijn als afdeling op scholen, op sociale media en vooral ook op de straten om ons geluid nog meer laten horen, door middel van protesten en acties

– 8-12 uur inzet per week.

– Meer betrekking met andere steden binnen de JSA.

-Activiteiten organiseren buiten de ring. Ik wil zelf ook vaker langsgaan in andere steden binnen de JSA, zoals Haarlemmermeer en Enkhuizen.

– Meer politieke activiteiten, zodat leden zich kunnen ontwikkelen en natuurlijk een drankje kunnen drinken met een gezellige afsluiting. Mijn streven zou zijn 3 activiteiten per maand. Activiteiten  waar ik mij voor wil inzetten zijn leergangen met politici en hoogleraren trainingen en boekenclubs. Maar ook borrels en gezellige filmavonden.

-Meer samenwerking met de PvdA in Amsterdam en Haarlem zijn we de grootste partij geworden. Ik wil inzetten op meer invloed van de JSA op besluitsvorming van de PvdA op lokaal niveau we hebben de afgelopen tijd al stappen gezet in Amsterdam. Ik hoop dit te kunnen voortzetten.

– Zichtbaarheid. Als bestuurslid, zeker als voorzitter ben je een van van de aanspreekpunten van de partij dit vind een belangerijke rol van de voorzitter. Ik wil vaker in gesprek gaan met de (inactieve) leden.

 

Afsluitend een citaat van een van mijn grootste politieke voorbeelden:

“Er is maar een volk de mensheid”

~Floor Wibaut

 

Met vriendelijke groet,

Erva Calkin

Secretaris - Gaia Veling

Beste JS’er,

 

Via deze brief maak ik graag mijn interesse kenbaar voor de functie secretaris in het bestuur van de Jonge Socialisten Amsterdam. Ik ben Gaia Veling, negentien jaar en derdejaarsstudent Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Geboren in Hoorn, drie jaar op Sint-Maarten gewoond en sinds twee jaar woonachtig in Amsterdam-Oost.

 

Als lid van de Gortzakfamilie is het sociaaldemocratisch gedachtegoed mij vanaf jongs af aan

meegegeven. Mijn overgroot opa was Tweede Kamerlid namens de CPN en de broer van

mijn opa namens de PvdA. Toen mijn moeder mij in 2015 meenam naar de leden dag van de

PvdA werd ik geïnspireerd om mij meer te verdiepen in de partij.

Al op vrij jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in de politiek. In 5 havo mocht ik voor mijn profielwerkstuk een dagje meelopen met Attje Kuiken in de Tweede Kamer. Ik volgde veel vergaderingen van de Tweede Kamer en raadsvergaderingen van de Gemeente Hoorn.

 

Ik ben nu zo een twee jaar lid van de JS en ben bij verschillende activiteiten aanwezig geweest, waaronder het congres in Zaandam en leuke sociale activiteiten in Amsterdam. Ik heb de afgelopen jaren al wat ervaringen opgedaan met onder andere het notuleren van vergaderingen. Zo zat ik in de Kascommissie van mijn studievereniging en heb ik een tijdje de PvdA-fractie in Hoorn ondersteund. Ik heb geen expliciete ervaring met het schrijven van nieuwsbrieven of het beheren van een website, maar ik zie dit juist als een kans om mezelf op dit vlak verder te ontwikkelen.

 

Het lijkt mij een uitdaging om binnen het bestuur iets te betekenen voor deze verenging en om veel nieuwe ervaringen op te doen. Ik zal samen met het bestuur het contact met de PvdA Amsterdam willen versterken en me inzetten voor een open organisatie waarin in iedereen welkom is.

 

Liefs,

Gaia Veling

Penningmeester - Veerle Verbeek

Beste JS’ers,

Ik ben Veerle Verbeek, 19 jaar en ik kom uit Amsterdam. Momenteel studeer ik Molecular Science & Technology in Leiden en Delft. Ook woon ik op kamers in Leiden met 3 huisgenoten. Ook al was ik altijd al van mening dat iedereen gelijke kansen verdient, besefte ik mij toen ik ging studeren pas echt dat dat helemaal niet het geval is. Zo kon ik, door waar ik geboren ben, er zomaar voor kiezen om in een andere stad te gaan studeren en uit huis te gaan, terwijl veel studenten hier heel goed over na moeten denken. Zij kiezen er vaak liever voor om thuis te blijven wonen dan een studieschuld op te lopen. Of ze gaan wel uit huis en moeten werken om hun studieschuld niet te groot te maken. Ik wil mij daarom inzetten om meer gelijkheid te krijgen tussen verschillende sociale klassen. Door een actievere JSA te krijgen, betrekken wij nu al de jongeren die dit in de toekomst willen en kunnen veranderen bij de PvdA op een laagdrempelige manier. Daarom wil ik mij kandideren voor de functie Penningmeester bij de JSA. Hierbij wil ik de mogelijkheid bieden om financieel regelmatig politieke en sociale activiteiten te organiseren en dit ook samen met het aankomende bestuur te realiseren. Hierdoor hoop ik dat dit ervoor zorgt dat wij meer en actievere leden krijgen. Ik kijk uit naar een actief jaar samen met jullie.

Voor verdere vragen kunnen jullie mij contacteren op -.

Met rode groet,
Veerle Verbeek

Politieke Activiteiten en Campagne - Noëlle Langereis

Beste JSA’ers,
Mijn naam is Noëlle, 22 jaar en student aan de UvA. Momenteel heb ik mijn bachelor European Studies en
minor International Relations bijna afgerond. Volgend jaar neem ik een tussenjaar en daarom heb ik zeker
genoeg tijd om mij op de JSA te focussen. Het afgelopen studiejaar heb ik met veel plezier deel mogen
uitmaken van het JSA bestuur als algemeen bestuurslid. Ondertussen heb ik meer geleerd over onze
vereniging, heb ik de leden beter leren kennen en heb ik gezien waar onze sterke en zwakke punten liggen.
Aangezien in maart 2023 de provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen plaats zullen vinden
wil ik mij graag kandideren voor Bestuurslid Politieke Activiteiten en Campagne. We zijn allemaal van
mening dat de rol van jongeren, en dan vooral van JS’ers, in de politiek vergroot moet worden. Ik ben van
plan om een geschikte campagne op te zetten, samen met jullie, om dit doel te bereiken. Deze verkiezingen

zijn voor het bestuur een uitstekend middel om te laten zien dat de JSA voor alle leden woonachtig in Noord-
Holland is. Naast meer zichtbaarheid rond de verkiezingen creëren wil ik de rest van het bestuursjaar ook

leuke informatieve activiteiten organiseren, zoals motie-schrijfavonden en lezingen van politici. Ik vind het
belangrijk dat de politieke activiteiten voor leden laagdrempelig blijven, zodat nieuwe en inactieve leden

zich ook welkom voelen. Als laatste wil ik graag het contact tussen de JSA en andere Amsterdamse/Noord-
Hollandse afdelingen van PJO’s verbeteren. In overeenstemming met de rest van het bestuur wil ik dit doen

door vaker gezamenlijke plannen te maken voor onze leden, zodat er meer uitwisseling plaatsvindt. Ik kijk er
erg naar uit om mij te blijven inzetten voor de JSA en daarbij voor een mooiere samenleving met meer
inspraak voor jongeren.
Als jullie nog vragen hebben over mijn kandidaatstelling of zelf ideeën hebben voor politieke activiteiten let
me know!

Met rode groet,
Noëlle

Bestuurslid Sociale Activiteiten - Lorenzo Grevink

Kameraden,

 

Bijna drie jaar geleden ben ik naar mijn eerste JSA activiteit gegaan, en nu is het dan eindelijk tijd: ik kandideer me voor het bestuur! Het komende jaar zou ik me graag inzetten op de functie sociale activiteiten. Ik ben Lorenzo, 21 jaar oud, wiskunde-natuurkunde student aan de UvA. Ik heb geen ervaring met bestuursfuncties, dus ik heb ontzettend veel zin om alles te leren. Waar ik mij voor wil inzetten, naast leuke borrels organiseren, is digitalisering. Dit is een enorm onderbelicht thema waarbij het juist belangrijk is dat we er onze sociale stempel op drukken.

 

Ik zie jullie hopelijk snel op de borrels!

 

Groetjes,

 

Lorenzo

Algemeen Bestuurslid (2 openingen) - Nathan Römer

Beste JS leden,
Bij deze wil ik mij kandideren voor de functie Algemeen Bestuurslid JS Amsterdam.
Acht jaar geleden besloot ik om mij aan te melden bij de JS, inmiddels hoor ik bij het meubilair en
ben op de meeste congressen aanwezig geweest. De partij loopt als een rode draad door mijn leven
heen, mijn opa en mijn moeder hebben voor de PvdA in de gemeenteraad gezeten. Sinds groep 7
van de lagere school ben ik al geïnteresseerd in de politiek. De keuze voor de JS was dus snel
gemaakt.
De JS is een mooie club mensen bij elkaar die lekker kunnen debatteren over politiek. In de periode
dat ik lid ben hebben we al mooie dingen onder de aandacht gebracht, zoals het rokjesprotest onder
leiding van Bart. Daar blijven we mee doorgaan, getuige het “de baas in eigen buik” protest een
aantal weken geleden op de Dam. Het recente initiatief Uitgewoond is ook een goed voorbeeld.
Mede door de ervaringen die ik heb opgedaan bij de vaardighedenleergang wil ik mij nu gaan
kandideren voor Algemeen Bestuurslid. Met name de ondersteunende rol voor het bestuur trekt mij
aan. Ik zie dit als een uitdaging voor mijzelf om meer uit mijn schulp te kruipen. Mijn inbreng zal
voornamelijk komen vanuit het standpunt van de sociaal betrokken middenklasse. Mijn contacten
zijn voornamelijk gelegen in de MBO-geschoolde groep harde werkers en ik ben van mening dat ik
deze groep goed kan vertegenwoordigen.
Lid zijn van een groter bestuur is vrij onbekend terrein voor mij. Wel heb ik in het bestuur van de
afdeling Alkmaar/NHN gezeten, ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik ben enorm leergierig en ik
hoop dat de ervaringen die ik opdoe als Algemeen Bestuurslid van de JSA verder mee kan nemen in
mijn verdere leven binnen en buiten de partij.

Met vriendelijke groeten,

Nathan Römer

Algemeen Bestuurslid (2 openingen) - Peter Berendse

Ik zou graag willen solliciteren naar een positie in het bestuur van de JS Amsterdam 2022/2023 als Algemeen Bestuurslid. Voor corona ging ik naar de bijeenkomsten van de JSA, maar sindsdien eigenlijk niet meer. Het lijkt mij ontzettend leuk om weer actief te worden binnen de JSA. Ik zou mij het aankomende jaar graag willen inzetten voor de afdeling en dit lijkt mij het geschiktst als Algemeen bestuurslid, omdat ik vanuit deze functie de afdeling flexibel kan helpen waar nodig blijkt. In overleg met de andere bestuursleden bepaal ik graag het takenpakket zodat ik deze zo goed mogelijk kan uitvoeren. Ik hoop samen met de andere bestuursleden het contact met de leden verder te versterken, ons in te zetten voor een socialer Amsterdam en er in het geheel een mooi jaar van te maken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Berendse

Algemeen Bestuurslid (2 openingen) - Roy Fillekes

Beste leden,
Laat ik beginnen met de reden waarom ik bij de PvdA en JS ben gekomen: dit is best wel
een gek en bijzonder verhaal. In februari zat ik met enkele familieleden om de tafel om de
partijprogramma’s van de gemeentelijke verkiezingen door te nemen. Niemand in mijn
omgeving heeft namelijk een opleiding gedaan en dan is al dat politieke gebrabbel maar
moeilijk te begrijpen. Ik ben van mening dat het niet uitmaakt voor welke partij je kiest, als je
maar weet waar ze voor staan dus neem ik de standpunten met hen door. Deze avond
kwam ook het PvdA programma langs, alleen door alle vaktermen, het taalgebruik en de
vage woorden die gebruikt werden was het voor mij onmogelijk om er een touw aan vast te
knopen. Dit maakte mij best boos, hoe kan je als een partij die opstaat voor de kansarme
mensen in de samenleven, spreken over deze groep zonder dat je het voor hen
verstaanbaar maakt.
Aan de hand van deze woede heb ik naar mijn lokale fractie een brief geschreven en via
deze brief ben ik uitgenodigd om te komen praten over dit onderwerp. Hier is een goed
gesprek uit gekomen. Vanuit mijn opvoeding heb ik geleerd: als je iets wilt veranderen moet
je daar iets voor teruggeven en daarom ben ik door dit gesprek lid geworden van de partij.
Daarnaast ben ik ook gelijk mee gaan doen met het campagne voeren met de lokale fractie
en heb ik zoveel mogelijk JS en PvdA activiteiten bijgewoond als ik kan.
Nu is natuurlijk de vraag waarom ik bij het bestuur wil. Mijn belangrijkste punt is om deze
hoogdravende taal aan te pakken en om vanuit mijn perspectief als iemand uit een
ouderwetse arbeidersfamilie een ander geluid te laten horen. Verder wil ik ook iets
terugdoen voor de partij die mij heeft willen horen, en ik weet niet waar dat beter zou kunnen
dan bij het bestuur van de JSA.
Fijne dag!
Roy Fillekes

Categorieën: Algemeen

Jonge Socialisten in de PvdA