Ploumen bij het PvdA-pand

Onze Mike was erbij!

WhatsApp Image 2020-01-29 at 20.50.37

Maandagavond was de JSA aanwezig bij het gesprek met Lilianne Ploumen. Met haar gingen we in gesprek over veel verschillende onderwerpen. De zorg, een van de onderwerpen in haar portefeuille, kwam uitgebreid aan de orde. Zo kwam de sluiting van het Slotervaart ziekenhuis in 2018 ter sprake: daar greep een grote zorgverzekeraar in waardoor het ziekenhuis kon omvallen. Voor veel mensen was dit tekenend voor de macht van grote zorgverzekeraars. En alhoewel de PvdA tegenstemde bij de invoering van de marktwerking in de zorg in 2006, is de PvdA niet per se tegen het afschaffen van die marktwerking. Wel gaf Lilianne aan dat de PvdA inzet op hervormingen in onze zorg. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de afschaffing van het eigen risico, maar ook de macht van grote farmaceuten die via slimme trucjes de prijzen van hun medicijnen fors kunnen verhogen en daardoor veel geld kunnen verdienen, kwam ter sprake. Daarbij vond Lilianne het hoopvol om te zien dat veel Nederlandse ziekenhuizen inmiddels zelf medicijnen namaken om zo de kosten voor burgers te beperken.

De arbeidsmarkt was een ander onderwerp dat ter sprake kwam. Belangrijk voor de toekomst daarvan is het rapport van de commissie Borstlap. Deze commissie pleit voor meer vaste banen, in plaats van de erg flexibele arbeidsmarkt die wij nu kennen. Alhoewel Lilliane positief was over een groot deel van de voorstellen, had ze ook kritiek. Bijvoorbeeld over het voorstel dat werkgevers hun werknemers makkelijker in deeltijd kunnen laten werken of kunnen overplaatsen zonder overleg.

Ook hebben we met elkaar gesproken over She Decides, een stichting die Lilianne oprichtte om te zorgen dat abortushulp in arme landen toegankelijk blijft. Die stichting blijft groeien, vaak door lokale initiatieven in landen waar de rechten van vrouwen onder druk staan. Recent zijn er bijvoorbeeld in Nepal en Bhutan initiatieven opgezet die vrouwen betere toegang moeten bieden tot abortus.

Tot slot kwam ook nog de situatie van de PvdA zelf aan de orde. Zo kwamen wij er achter dat er veel wordt samengewerkt met andere linkse partijen. Dat dit gebeurt tussen de partijleiders van GroenLinks, SP en PvdA, was bij veel mensen al wel bekend. Maar ook Kamerleden blijken veel samen te werken. Zo nemen politici van de PvdA en GroenLinks vaak onderwerpen van elkaar over. Lilianne zei dat die samenwerking prettig is, vooral met onze kleine fractie. Daarbij helpt het dat wij het met GroenLinks en de SP over veel onderwerpen eens zijn. Ook het dalende ledenaantal van de PvdA kwam te sprake. Hoewel de PvdA nog altijd een grote partij is, zijn we inmiddels voorbijgestreefd door Forum voor Democratie in ledenaantallen. Lilianne, die ook voorzitter geweest is van de PvdA, gaf daarbij aan dat het belangrijk is dat de PvdA nieuwe leden ook echt wat biedt. Mensen moeten zich volgens Lilianne namelijk wel welkom voelen binnen de PvdA.

Het was kortom, een hele gezellige avond waarbij veel verschillende onderwerpen zijn besproken.

Categorieën: Blogs, Politiek

Jonge Socialisten in de PvdA