Presidium-mail: Voorzittersverkiezingen JSA

Woensdagavond 28 juni is de ALV van de Jonge Socialisten Amsterdam mét de verkiezing van een nieuw bestuur. Voor de eerste keer vindt er een voorzittersverkiezing plaats. Om het verkiezingsproces in goede banen te leiden, hebben we het presidium gevraagd om zorg te dragen voor het proces. Hieronder wordt de mail weergeven die het presidium heeft opgesteld naar de drie voorzitterskandidaten met nogmaals het proces uiteengezet, ter informatie voor alle leden:

 

Beste kandidaat-voorzitters JSA,

Wat goed om te zien dat jullie je kandidaat hebben gesteld om bestuurslid te worden van de JSA. Zoals je zelf waarschijnlijk ook hebt gezien ben jij niet de enige die het voorzitterschap van de JSA ambieert. In totaal hebben zich voor deze functie drie mensen gekandideerd. Daarom zal er volgende week woensdag tijdens de ALV door de leden een keuze moeten worden gemaakt: verkiezingen! 

Jullie hebben reeds met Caesar Bast contact gehad over de spelregels voor deze verkiezing. Van hem hebben wij, het presidium, het verzoek gekregen om ervoor te zorgen dat deze verkiezingen op een ordentelijke manier verlopen. In deze mail wil ik jullie graag meer informatie geven over de stemprocedure tijdens de ALV. Het presidium zal ook op de ALV aanwezig zijn om de stemming te verzorgen. Tevens kunnen jullie je de komende dagen bij vragen over de verkiezingen wenden tot Samir Ahraui.

De stemprocedure voor een stemming over personen staat beschreven in Hoofdstuk 4 van het Huishoudelijk Reglement.

  • Conform artikel 4.3 zal er een schriftelijke (geheime) stemming plaatsvinden.
  • Conform artikel 4.4 zal er een stemcommissie worden opgericht. A.s. woensdag zal deze tenminste bestaan uit Edou Hamstra en Samir Ahraui vanuit het presidium en een niet JSA-lid zich hierbij aansluit. De ALV moet echter nog wel akkoord gaan met de samenstelling van de commissie. 
  • Conform artikel 4.8 is een kandidaat pas gekozen als hij meer dan 50% van de stemmen heeft. Mocht geen van de kandidaten in de eerste stemronde een absolute meerderheid behalen dan volgt een tweede stemronde. In de tweede stemronde wordt er slechts gestemd tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen, de kandidaat die in de eerste ronde de minste stemmen haalt valt af. Slechts wanneer de stemmen staken kan er een tussenronde worden gehouden. 
  • Mocht na een derde stemronde geen van de kandidaten een absolute meerderheid halen zal conform artikel 4.14 de vacature onvervuld blijven. De ALV beslist dan over de verdere procedure.

Mochten er nog vragen zijn over de procedure, of iets onduidelijk zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hartelijke groet,

Namens het presidium,

Samir Ahraui 

Categorieën: Algemeen

Jonge Socialisten in de PvdA