Sollicitaties JSA bestuur 16-17 open!

BestuurGezocht

 

De laatste weken van mei hebben zich weer ingezet. Dat betekent dat het zonnetje zou moeten schijnen, de vogeltjes zouden moeten fluiten én dat betekent dat er langzaamaan toegewerkt wordt naar een nieuw afdelingsbestuur van de Jonge Socialisten Amsterdam.

Wil jij een jaar lang alles geven voor de mooiste JS-afdeling van het land? Bekijk onderstaande functieprofielen en solliciteer dan gauw op één van de functies of solliciteer als algemeen bestuurslid. Stuur jouw CV en motivatiebrief uiterlijk woensdag 22 juni 2016 naar Menges.Jelle@gmail.com.

 

 

Functieprofielen

Voorzitter
De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging naar buiten toe. Hij/zij is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen, het contact onderhouden met de PvdA Amsterdam en is de algemene vertegenwoordiger van de afdeling naar buiten bij debatten en/of media. Samen met de rest van het bestuur is hij/zij ook verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor leden, acties, actualiteiten in de gaten houden en het algemene reilen en zeilen van de afdeling. Vanwege de aankomende landelijke verkiezingen in 2017 is het van belang dat de voorzitter duidelijke affiniteit heeft met de politiek, als wel ervaring met het onderhouden van netwerken en ervaring hebben in campagnes.

Secretaris
De secretaris is ook tevens de vicevoorzitter van de vereniging. Samen met de voorzitter houdt hij/zij de actualiteiten in de gaten en de gang van zaken in de afdeling. Tevens behoort het schrijven van de nieuwsbrief tot de taken van de secretaris, als wel notuleren tijdens vergaderingen en het aanspreekpunt omtrent onze vaste vergader- en evenementenlocatie; Het Gespuis. Net zoals elk ander bestuurslid is hij/zij verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten.

Penningmeester
De hoofdtaak van de penningmeester is om op de financiën te letten in de afdeling. De penningmeester maakt een half jaarlijkse begroting voor de afdeling voor zowel de ALV als het landelijk bestuur. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies en vergoedingen voor activiteiten en leden, als wel het helpen bij het organiseren van activiteiten. Ook worden de actualiteiten gevolgd.

Bestuurslid scholing & politieke activiteiten
Het bestuurslid scholing & politieke activiteiten organiseert activiteiten die erop gericht zijn om mensen hun politieke kennis en/of vaardigheden te vergroten. Hier is veel ruimte voor eigen invulling en vrijheid, maar dat geeft ook automatisch de verantwoordelijkheid voor het inbrengen van ideeën en visie over scholingsprojecten, vaardigheidstrainingen en politieke cafés.

Bestuurslid Externe Contacten & Communicatie
Het bestuurslid Externe Contacten & Communicatie is samen met de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor andere verenigingen. Tot het pakket aan taken hoort ook het actief contact onderhouden met andere (politieke jongeren) organisaties extern, als wel het intensief contact houden met andere JS afdelingen in het land. Activiteiten organiseren met deze partijen en samenwerking bevorderen tussen de afdelingen is van groot belang verbondenheid te behouden. Daarnaast richt dit bestuurslid zich tevens op de communicatie naar buiten toe via sociale media.

Bestuurslid Leden & Campagne
Hier ben je het eerste aanspreekpunt voor leden. Wanneer leden in de afdeling vragen hebben of hulp nodig hebben, dan biedt jij ze dat. Ook het verwelkomen van nieuwe leden behoort tot deze positie. Dit neemt de vorm aan van een welkomst e-mail, maar ook het organiseren van bijvoorbeeld een nieuwe ledendag. Daarnaast is men intensief bezig met de aankomende landelijke verkiezingen en andere (JS-)campagnes. Hierbij zal je aanwezig zijn bij overleggen met de PvdA voor campagne activiteiten, als wel het helpen organiseren van deze activiteiten.

Bestuurslid Sociale Activiteiten
Hij/zij werkt nauw samen met het bestuurslid leden en externe contacten. De voornaamste taak is om sociale activiteiten te organiseren voor de vereniging, het bestuur en andere JS afdelingen, om zo de eenheid te vergroten van de vereniging. Dit neemt de vorm aan van barbecues, borrels, feestjes en netwerk bijeenkomsten of andere ideeën in deze richting. Ook helpt hij/zij mee met het organiseren van de politieke cafés en acties en houdt ook de media in de gaten.

Bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de andere bestuursleden en helpt waar nodig. Dit geeft de vrijheid om op alle terreinen ervaring op te doen en te ontdekken wat je het meest ligt. Ook is het van belang dat je de actualiteiten in de gaten houdt en het helpen van organiseren van politieke cafés en acties.

Categorieën: Algemeen

Jonge Socialisten in de PvdA