Solliciteer voor het JSA-bestuur 17/18!

Ga jij solliciteren om een jaar lang alles te geven voor een sociaal Amsterdam? Check snel de vacatures!

DSCF563ph-2-e1473773608412-700x480

De eerste weken van mei hebben zich weer ingezet. Dat betekent dat het zonnetje zou moeten schijnen, de vogeltjes zouden moeten fluiten én dat betekent dat er langzaamaan toegewerkt wordt naar een nieuw afdelingsbestuur van de Jonge Socialisten Amsterdam.

Wil jij een jaar lang alles geven voor de mooiste JS-afdeling van het land? Bekijk onderstaande functieprofielen en solliciteer dan gauw op een van de functies of solliciteer als algemeen bestuurslid. Stuur jouw CV en motivatiebrief uiterlijk woensdag 14 juni 2017 naar Menno.fieret@hotmail.com.

 

Functieprofielen Jonge Socialisten Amsterdam 2017/2018

Voorzitter
De voorzitter is de voorvrouw of man van het bestuur van de Jonge Socialisten Amsterdam, maar eerste onder gelijken. Hij/zij is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen en is de algemene vertegenwoordiger van de afdeling. Tevens onderhoud je samen met de rest van het dagelijks bestuur (penningmeester en secretaris) en het bestuurslid ‘politieke strategie & campagne’ het contact met de PvdA Amsterdam. Verder ben je met de rest van het bestuur verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor leden, acties, actualiteiten in de gaten houden en het algemene reilen en zeilen van de afdeling.

Secretaris
De secretaris is tevens de vicevoorzitter van de afdeling, en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Samen met de voorzitter houd je de actualiteiten in de gaten en de gang van zaken in de afdeling. Naast leiderschap, behoren ook faciliterende taken tot je verantwoordelijkheden, zoals: het schrijven van de nieuwsbrief, het notuleren tijdens vergaderingen en het aanspreekpunt zijn omtrent onze vaste vergader- en evenementenlocaties (Het Gespuis en het kantoor van de PvdA Amsterdam). Tot slot onderhoud je samen met de rest van het dagelijks bestuur (penningmeester en voorzitter) en het bestuurslid ‘politieke strategie & campagne’ het contact met de PvdA Amsterdam.

Penningmeester
De penningmeester is de financiële vrouw of man en lid van het dagelijks bestuur. De hoofdtaak van de penningmeester is om op de financiën te letten in de afdeling. De penningmeester maakt een halfjaarlijkse begroting voor de afdeling voor zowel de ALV als het landelijk bestuur. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies en vergoedingen voor activiteiten en leden. Tot slot onderhoud je samen met de rest van het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) en het bestuurslid ‘politieke strategie & campagne’ het contact met de PvdA Amsterdam

Politieke strategie & Campagne
Bij het bestuurslid politieke strategie & campagne ligt het primaat van het bedenken en coördineren van campagneactiviteiten, maar ook bij het uitzetten van de politieke lijnen. Als bestuurslid ben je bezig met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en andere (JS-)campagnes. Hiervoor zal je aanwezig zijn bij overleggen met de PvdA voor campagne activiteiten, als wel het helpen organiseren van deze activiteiten. Daarnaast neem je actief de leiding in het vormen van de politieke visie van de Jonge Socialisten Amsterdam, en draag je deze actief uit door opinies en blogs te schrijven. Je bent het politieke gezicht van de afdeling. Tot slot onderhoud je samen met het dagelijks bestuur het contact met de PvdA Amsterdam

Scholing & politieke activiteiten
Het bestuurslid scholing & politieke activiteiten organiseert activiteiten die erop gericht zijn om mensen hun politieke kennis en/of vaardigheden te vergroten. Hier is veel ruimte voor eigen invulling en vrijheid, maar dat geeft ook automatisch de verantwoordelijkheid voor het inbrengen van ideeën en visie over scholingsprojecten, vaardigheidstrainingen en politieke cafés.

Externe Contacten 
Het bestuurslid Externe Contacten & Communicatie is, samen met de voorzitter, het eerste aanspreekpunt voor andere verenigingen. Tot het pakket aan taken hoort het actief contact onderhouden met andere (politieke jongeren) organisaties extern, maar ook het onderhouden van intensief contact met andere JS-afdelingen in het land. Activiteiten organiseren met deze partijen en samenwerking bevorderen tussen de afdelingen is van groot belang verbondenheid te behouden.

Communicatie
Als bestuurslid Communicatie houd jij je bezig met de externe communicatie van de Jonge Socialisten Amsterdam via sociale media en onze website. Je houdt je bezig met hoe wij ons als afdeling presenteren via onze online kanalen. Daarnaast zorg je ervoor dat de website up-to-date is en blijft, en denkt mee over de communicatiestrategie; daarover neem je de leiding. Jij bent het belangrijke bindweefsel tussen de vereniging en de online wereld.

Sociale Activiteiten & Leden
Bestuurslid sociale activiteiten & leden zijn betekent veel organiseren. De voornaamste taak is om sociale activiteiten te organiseren voor de afdeling om het teamgevoel en de gezelligheid te behouden en te bevorderen. Je kunt daarbij denken aan barbecues, borrels, feestjes en netwerkbijeenkomsten of andere ideeën in deze richting. Daarnaast zoek je actief het contact op met de leden om zoveel mogelijk verbinding tussen het bestuur en leden te waarborgen. Wanneer leden in de afdeling vragen hebben of hulp nodig hebben, dan kunnen ze bij jou terecht. Ook het werven en verwelkomen van nieuwe leden behoort tot jouw taken: denk bijvoorbeeld aan het schrijven van welkomstmails, maar ook het organiseren van een nieuwe ledendag.

Bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de andere bestuursleden en helpt waar nodig. Dit geeft de vrijheid om op alle terreinen ervaring op te doen en te ontdekken wat je het meest ligt. Ook is het van belang dat je de actualiteiten in de gaten houdt en het helpen van organiseren van politieke cafés en acties.

Categorieën: Algemeen

Jonge Socialisten in de PvdA